Brannsmittefare mellom byggverk

Brannsmittefare mellom byggverk kan føre til at liv og verdier går tapt. Av den grunn er en sentral del av brannprosjektering å nettopp forhindre brannsmitte mellom byggverk eller mellom brannceller ved å sørge for at konstruksjonene har tilstrekkelig brannmotstand.


Brannmotstand

Et uttrykk som ofte brukes er uttrykket brannmotstand. Uttrykket er selvforklarende, og betyr hvor motstandsdyktig en konstruksjon er for brannpåvirkning. 

Brannmtstand måles på flere måter, med forskjellige parameter som sikter til forskjellige sider av brannmotstanden. Eksempelvis kan vi nevne en branncellebegrensende vegg REI 30, hvor R står for bæring, E står for integritet, I står for isolasjon, samt 30 står for antall minutter alle disse tre funksjonene skal kunne holde unna en brann.

Nedenfor vil vi på en forenklet måte forklare noen begreper:


Brannvegg

brannmotstand

 En brannvegg er en vegg som er dimensjonert for å stoppe en brann fullstendig. Selv om bygningen raser sammen, vil brannveggen fortsatt stå.


Seksjoneringsvegg

En seksjoneringsvegg, eller brannseksjoneringsvegg, er en vegg som i likhet med en brannvegg skal stoppe en brann. Kravene til en seksjoneringsvegg er ikke like strenge som til en brannvegg, men i praksis oppfattes de som ganske like.

En seksjoneringsvegg er aktuell dersom det er en bygning med store arealer per etasje. 


Branncellebegrensende vegg

En branncellebegrensende vegg er ikke ment å skulle stoppe en brann, kun ment å forsinke brannen slik at personer får evakuert bygningen.

En branncellebegrensende vegg er en vegg som skiller to forskjellige brannceller fra hverandre. Dette er en type konstruksjon som er i alle bygninger der det er flere brannceller eller boenheter. En 2-mannsbolig har for eksempel branncellebegrensende bygningsdeler mellom branncellene. 


Brannmotstand til vinduer eller dører

Dersom vinduer og dører plasseres i en brannvegg, seksjoneringsvegg eller branncellebegrensende vegg, så må disse i utgangspunktet tilfredsstille de samme krav som stilles til veggen med tanke på brannmotstand.

 

Kontakt oss

Kontakt oss for en prisforespørsel enten ved å benytte kontaktskjemaet nederst på denne siden, på post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på +47 21018979.

Les mer om brannprosjektering her.